•   
  • Napisz e-mailbiuro@centrumdoradcze.eu

O nas

Doradzimy zarówno firmom już działającym, jak również tym, które są w fazie inkubacji. Stosujemy indywidualne podejście i rozwiązania dostosowane do każdego klienta. Aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów ...

Czytaj więcej
image content

Rozwój dzięki wsparciu środkami z funduszy europejskich w latach 2014-2020

Fundusze unijne stanowią największe źródło finansowania unijnego dla państw członkowskich. Utworzone zostały w celu restrukturyzacji i modernizacji gospodarek unijnych. Priorytetem na lata 2014-2020 będą projekty prorozwojowe i prowzrostowe.

Czytaj więcej

Jak pozyskać środki

Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to ostatni okres, w którym Polska może liczyć na tak wielkie europejskie fundusze. Warto sięgnąć po te środki. Poniżej przedstawiamy jak wygląda proces ich pozyskania:

Czytaj więcej

Elementy kluczowe w pozyskaniu dotacji

Jeśli ubiegasz się o dotacje unijne - kluczowym czynnikiem ich otrzymania powinno być dobre przygotowanie określonych działań. Ich rzetelne przygotowanie i właściwe przedstawienie będą miały fundamentalne znaczenie w kontekście całego procesu.

Czytaj więcej

ZAPYTAJ O DOTACJE UNIJNE DLA TWOJEJ FIRMY

WYPEŁNIJ FORMULARZ / 1 MIN

AKTUALNOŚCI

200 mln zł na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych. Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego […]

Czytaj więcej

Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF / Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi […]

Czytaj więcej

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Termin naboru wniosków potrwa od 31.03.2017 do 05.05.2017. W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w […]

Czytaj więcej