•   
  • Napisz e-mailbiuro@centrumdoradcze.eu

O nas

Doradzimy zarówno firmom już działającym, jak również tym, które są w fazie inkubacji. Stosujemy indywidualne podejście i rozwiązania dostosowane do każdego klienta. Aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów ...

Czytaj więcej
image content

Rozwój dzięki wsparciu środkami z funduszy europejskich w latach 2014-2020

Fundusze unijne stanowią największe źródło finansowania unijnego dla państw członkowskich. Utworzone zostały w celu restrukturyzacji i modernizacji gospodarek unijnych. Priorytetem na lata 2014-2020 będą projekty prorozwojowe i prowzrostowe.

Czytaj więcej

Jak pozyskać środki

Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to ostatni okres, w którym Polska może liczyć na tak wielkie europejskie fundusze. Warto sięgnąć po te środki. Poniżej przedstawiamy jak wygląda proces ich pozyskania:

Czytaj więcej

Elementy kluczowe w pozyskaniu dotacji

Jeśli ubiegasz się o dotacje unijne - kluczowym czynnikiem ich otrzymania powinno być dobre przygotowanie określonych działań. Ich rzetelne przygotowanie i właściwe przedstawienie będą miały fundamentalne znaczenie w kontekście całego procesu.

Czytaj więcej

ZAPYTAJ O DOTACJE UNIJNE DLA TWOJEJ FIRMY

WYPEŁNIJ FORMULARZ / 1 MIN

AKTUALNOŚCI

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs 
w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 29.05.2018 do 31.07.2018. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. […]

Czytaj więcej

życzenia

Czytaj więcej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Nabór wniosków konkursowych potrwa od 30.04.2018 do 15.05.2018. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 1.instytucje pomocy […]

Czytaj więcej