•   
  • Napisz e-mailbiuro@centrumdoradcze.eu

O nas

Doradzimy zarówno firmom już działającym, jak również tym, które są w fazie inkubacji. Stosujemy indywidualne podejście i rozwiązania dostosowane do każdego klienta. Aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów ...

Czytaj więcej
image content

Rozwój dzięki wsparciu środkami z funduszy europejskich w latach 2014-2020

Fundusze unijne stanowią największe źródło finansowania unijnego dla państw członkowskich. Utworzone zostały w celu restrukturyzacji i modernizacji gospodarek unijnych. Priorytetem na lata 2014-2020 będą projekty prorozwojowe i prowzrostowe.

Czytaj więcej

Jak pozyskać środki

Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to ostatni okres, w którym Polska może liczyć na tak wielkie europejskie fundusze. Warto sięgnąć po te środki. Poniżej przedstawiamy jak wygląda proces ich pozyskania:

Czytaj więcej

Elementy kluczowe w pozyskaniu dotacji

Jeśli ubiegasz się o dotacje unijne - kluczowym czynnikiem ich otrzymania powinno być dobre przygotowanie określonych działań. Ich rzetelne przygotowanie i właściwe przedstawienie będą miały fundamentalne znaczenie w kontekście całego procesu.

Czytaj więcej

ZAPYTAJ O DOTACJE UNIJNE DLA TWOJEJ FIRMY

WYPEŁNIJ FORMULARZ / 1 MIN

AKTUALNOŚCI

2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów / 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Nabór wniosków potrwa od 29.12.2017 do 29.01.2018. Podmioty uprawnione do składania wniosków: 1.Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria […]

Czytaj więcej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Nabór wniosków potrwa od 28.12.2017 do 18.01.2018. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 1) instytucje pomocy […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nabór wniosków potrwa od 18.12.2017 do 02.01.2018. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób […]

Czytaj więcej